Test iget 2  anniversary หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ผลิตภัณฑ์ ลูกค้าอ้างอิง ติดต่อเรา


งานวิศวกรรมโครงการ 

อื่นๆ (Others)

 

   


 ปรับปรุงระบบระบายน้ำบนทางด่วน ท่าเรือ - ดาวคะนอง / ปี 2563 / กำลังดำเนินการ / หน่วยงานราชการ


 โครงการจ้างทำงานปรับปรุงระบบระบายน้ำบนทางต่างระดับถนนราชพฤกษ์ บริเวณ กม.1+200 ถึง กม.2+400 เขตธนบุรี / ปี2562 / หน่วยงานราชการ


 โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร / ปี 2562 / หน่วยงานราชการ


 โครงการจ้างทำงานปรับปรุงระบบระบายน้ำทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณชุมชนปีนัง / ปี 2558 / หน่วยงานราชการ