Test iget 2  anniversary หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ผลิตภัณฑ์ ลูกค้าอ้างอิง ติดต่อเรา


งานวิศวกรรมโครงการ 

อื่นๆ (Others)

 

   


 โครงการงานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง – บางแค ที่ กม.16+200 ด้านซ้ายทางและขวาทาง (สะพานข้ามคลองบางบอน), ที่ กม.17+200 ด้านซ้ายทางและขวาทาง (สะพานข้ามคลองบางพราน), ที่ กม.18+200 ด้านซ้ายทางและขวาทาง (สะพานข้ามคลองบางโคลัด), ที่ กม.19+500 ด้านซ้ายทางและขวาทาง (สะพานคลองบางอ้าย), ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค – คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.25+400 ด้านซ้ายทางและขวาทาง (สะพานข้ามคลองบางไผ่) และในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0100 ตอนดาวคะนอง - แสมดำ ที่ กม.14+137 (สะพานกลับรถ) ปริมาณงาน 6 แห่ง แขวงทางหลวงธนบุรี / ปี 2562 / ราชการ


 "จ้างปรับปรุงโครงสร้างสะพานที่ชำรุดให้คืนสู่สภาพเดิม รหัสสะพาน รย.007 สะพานข้ามคลองประแสร์-ท่ากะพัก อำเภอแกลง จังหวัดระยอง" สำนักบำรุงทาง / ปี 2561 / ราชการ


 โครงการบูรณะปรับปรุงสะพานทางแยกต่างระดับบางปะอิน และสะพานข้ามคลองคู้บอน บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง / ปี 2560 / ราชการ


 โครงการบูรณะปรับปรุงสะพานทางแยกต่างระดับบางปะอิน และสะพานข้ามคลองคู้บอน บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง / ปี 2560 / ราชการ


  โครงการจ้างเหมาทำการซ่อมสะพานและโครงสร้าง ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก-นาโคก ตอน 1 ระหว่าง กม.30+625 – กม.39+670 ทางหลักทางขนานด้านขวาทาง (รวมสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนซ้ายทาง) ปริมาณ 7 แห่ง แขวงการทางสมุทรสาคร / ปี 2558 / ราชการ


 โครงการจ้างเหมาทำงานปะซ่อม ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนพระประแดง – บางแค ที่ กม.6+250 ด้านซ้ายทาง, ที่ กม.5+250 และ กม.11+020 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 408.35 ตร.ม. แขวงทางหลวงธนบุรี / ปี 2558 / ราชการ


 โครงการจ้างเหมาทำงานสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนดาวคะนอง – แสมดำ ที่ กม.14+000 สะพานกลับรถ ด้านขวาทาง (จากสมุทรสาครไปสมุทรสาคร) ปริมาณงาน 303.21 ตร.ม. แขวงทางหลวงธนบุรี / ปี 2558 / ราชการ