Test iget 2  anniversary หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ผลิตภัณฑ์ ลูกค้าอ้างอิง ติดต่อเรา


งานวิศวกรรมโครงการ 

รอยต่อเพื่อการขยายตัว (Expansion Joint)

 

   


 โครงการจ้างเหมาทำการซ่อมรอยต่อพื้นสะพาน โดยวิธี Asphaltic Plug Joint Elastomeric Concrete Joint ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน – คลองพระยาสุเรนทร์ ที่ กม.3+000 – กม.7+000 ด้านขวาทางและซ้ายทาง (เป็นช่วง ๆ) (บริเวณ กม.3+850 สะพานข้ามคลองระพีพัฒน์, กม.5+700 สะพานข้ามคลองสาม) ปริมาณงานรวม 2,679.00 เมตร / ปี 2560


 โครงการจ้างเหมางานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองรี – หนองปรือ ที่ กม.13+474 ปริมาณงาน 1 แห่ง / ปี 2559 / หน่วยงานราชการ


 จ้างเหมาทำการซ่อมรอยต่อพื้นสะพาน โดยวิธี Asphaltic Plug Joint Elastomeric Concrete Joint ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน - คลองพระยาสุเรนทร์ ที่ กม.8+600 ด้านซ้ายทางและขวาทาง (บริเวณข้ามคลองแอนสาม) / ปี 2559


 โครงการจ้างเหมาทำการบำรุงรักษาสะพานและโครงสร้าง (Maintenance of Bridge and Structure) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน บางปะกง – หนองรี ระหว่าง กม.39+800 ทางแยกต่างระดับบางควาย และ กม.46+500 ทางแยกต่างระดับบางปะกง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงานรวม 1,200.00 เมตร / ปี 2559


 โครงการจ้างเหมาทำการซ่อมสะพานและโครงสร้าง ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก-นาโคก ตอน 1 ระหว่าง กม.30+625 – กม.39+670 ทางหลักทางขนานด้านขวาทาง (รวมสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนซ้ายทาง) ปริมาณ 7 แห่ง / ปี 2558 / ราชการ


 โครงการงานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนคลองมหาสวัสดิ์ – บางบัวทอง ระหว่าง กม.32+811 – กม.37+781 (เป็นแห่งๆ ) ปริมาณงาน 3 แห่ง / ปี 2558 / ราชการ