Test iget 2  anniversary หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ผลิตภัณฑ์ ลูกค้าอ้างอิง ติดต่อเรา

Untitled Document


งานวิศวกรรมโครงการ 

รอยต่อเพื่อการขยายตัว (Expansion Joint)

 

   


 ทำการซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองมหาสวัสดิ์ – คลองบางไผ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.37+773 – กม.37+963 (สะพานข้ามคลองบางใหญ่) (ทางหลัก) ปริมาณ 1 แห่ง / ปี 2562


 โครงการจ้างเหมาทำงานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง - บางแค ระหว่าง กม.11+000 - กม.13+600 ด้านขวาทาง เป็นแห่ง ๆ ปริมาณงาน 672 ม. / ปี 2562


 โครงการจ้างเหมาทำการซ่อมรอยต่อพื้นสะพาน โดยวิธี Asphaltic Plug Joint Elastomeric Concrete Joint ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน – คลองพระยาสุเรนทร์ ที่ กม.3+000 – กม.7+000 ด้านขวาทางและซ้ายทาง (เป็นช่วง ๆ) (บริเวณ กม.3+850 สะพานข้ามคลองระพีพัฒน์, กม.5+700 สะพานข้ามคลองสาม) ปริมาณงานรวม 2,679 เมตร / ปี 2560


 โครงการบูรณะปรับปรุงสะพานทางแยกต่างระดับบางปะอิน และสะพานข้ามคลองคู้บอน บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 / ปี 2559

 จ้างเหมาทำการซ่อมรอยต่อพื้นสะพาน โดยวิธี Asphaltic Plug Joint Elastomeric Concrete Joint ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน - คลองพระยาสุเรนทร์ ที่ กม.8+600 ด้านซ้ายทางและขวาทาง (บริเวณข้ามคลองแอนสาม) / ปี 2559


 โครงการจ้างเหมาทำการบำรุงรักษาสะพานและโครงสร้าง (Maintenance of Bridge and Structure) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน บางปะกง – หนองรี ระหว่าง กม.39+800 ทางแยกต่างระดับบางควาย และ กม.46+500 ทางแยกต่างระดับบางปะกง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงานรวม 1,200.00 เมตร / ปี 2559

 โครงการจ้างเหมาทำการซ่อมรอยต่อพื้นสะพาน โดยวิธี Asphaltic Plug Joint ตามแบบสำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนบางปะอิน – คลองพระยาสุเรนทร์ ระหว่าง กม.11+300 ด้านซ้ายทาง, ด้านขวาทาง (บริเวณสะพานคลองสี่) ปริมาณงาน 1,436.00 เมตร/ ปี 2558