Test iget 2  anniversary หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ผลิตภัณฑ์ ลูกค้าอ้างอิง ติดต่อเรา


งานวิศวกรรมโครงการ 

รอยต่อเพื่อการขยายตัว (Expansion Joint)

 

   


 Finger Joint โครงการขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ 2 (ตอนที่ 3) ถนนรัตนาธิเบศร์ – ทางหลวงหมายเลข 345 / ปี 2562 / เอกชน


 Finger Joint โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ-บ้านฉาง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด ตอน 5 / ปี 2561 / เอกชน


 Finger Joint รับจ้างทำงานติดตั้งรอยต่อพื้นสะพานที่ กม.15+205.00 ทางหลวงหมายเลข 4186 ตอน โรงเหล็ก - ห้วยพาน / ปี 2561 / ราชการ


 Finger Joint โครงการก่อสร้างถนนสาย ฉ ผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา(สัญญาที่1) / ปี 2559 / เอกชน