Test iget 2  anniversary หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ผลิตภัณฑ์ ลูกค้าอ้างอิง ติดต่อเรา

 


บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดจำหน่ายกระจายสินค้าของกลุ่มบริษัทในเครือ ให้ทั่วถึงทุกกลุ่มการใช้งานครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ อีกทั้งยังเป็นตัวแทนของผู้บริโภคและผู้ใช้งาน ในการคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน ราคาเป็นธรรมจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อตอบสนองความต้องการภายในประเทศ เราใส่ใจและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับ “คุณภาพ” โดยมีทีมออกแบบพัฒนา และตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่ม “วิศวกรรม” ซึ่งนอกจากการออกแบบให้ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรมแล้ว ยังมีการควบคุมใน ทุกขั้นตอนการผลิต รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด เพื่อความมั่นใจว่า สินค้าที่จะนำไปส่งมอบแก่ลูกค้านั้นมีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามที่เราได้ให้คำมั่นไว้


   รอยต่อเพื่อการขยายตัว (Expansion Joint)

        Strip Seal

        Finger Joint

        Asphaltic Plug Joint

        Elastomeric Concrete

  ผนังกันเสียง (Noise Barrier)

  Mechanical Pot Bearing, Disk Bearing

  แผ่นยางรองคานสะพาน (Elastomeric Bearing)

  อุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทก (Crash Cushion)

  เสาหลักนำทางยางพารา (Natural Rubber Guided Post)

  อื่นๆ (Others)

  

        ทาสีแบริเออร์ โครงสร้างสะพาน

        เปลี่ยนแผ่นยางรองคอสะพาน

        พ่นน้ำยาป้องกันการเสื่อมสภาพคอนกรีต

        ซ่อมโครงสร้างสะพาน

        ปรับปรุงท่อระบายน้ำ